Švédský klíč; Kischova tabulka | STEM/MARK

Švédský klíč; Kischova tabulka

Švédský klíč neboli Kischova tabulka je metoda, která zajišťuje náhodný výběr respondenta v domácnosti a zároveň respektuje rozdělení počtu členů domácnosti. Při adresném výzkumu přichází tazatel do určené domácnosti a řeší problém, jakou osobu vybrat k rozhovoru, pokud má domácnost více členů. Aby byl zajištěn princip náhodného výběru, vybírá tazatel často tu osobu, jejíž datum narození je nejblíže datu dotazování. Tak mají všichni členové domácnosti stejnou pravděpodobnost, že budou vybráni. Švédský klíč je modifikací tohoto principu, která brání uskutečnění rozhovoru v některých domácnostech s malým počtem členů. V takových případech se tazatel přesouvá do nejbližší sousední domácnosti. Výsledkem je vyšší pravděpodobnost zahrnutí členů početnějších domácností do výzkumu.