Response rate; Návratnost | STEM/MARK

Response rate; Návratnost

Podíl respondentů, kteří se zúčastnili výzkumu, z celkového počtu oslovených respondentů. S příliš nízkou úrovní návratnosti stoupá pravděpodobnost, že bude některá skupina ve výsledném vzorku nedostatečně zastoupena. Opakem response rate je non-response (procento lidí, kteří odmítli odpovědět). Některé cílové skupiny se dotazování systematicky vyhýbají (například nejvyšší příjmové skupiny nebo bezdomovci). Tato nevyšetřená část populace způsobuje zkreslení výsledků (tzv. non-response bias).