Programový výzkum

Výzkum pro potřeby definování programové nabídky televizních resp. rozhlasových stanic