Principal Components Analýza | STEM/MARK

Principal Components Analýza

Tato metoda nese určitou podobnost s metodou faktorové analýzy. Pomáhá snížit počet rozměrů (dimenzí našich dat a vytvoří z nich proměnnou) komponent, který dva nebo více rozměrů slučuje do jednoho tím, že vystihne co největší podíl jejich rozptylu.