Projektivní techniky | STEM/MARK

Projektivní techniky

Tato metoda se používá v případech, kdy respondent není ochoten či schopen reagovat na přímé otázky. Dotazovanému se předkládá mnohoznačný podnět, který má pouze okomentovat. Mezi projektivní techniky patří například test dokončování vět, test dokončování příběhů, test doplňování obrázků, techniky přiřazování barev, hraní rolí, personifikace atd.