Benchmark | STEM/MARK

Benchmark

Jako benchmark označujeme porovnání, srovnání, měřítko nebo srovnávací test. Benchmarkem může být výsledek výzkumu z minulé vlny měření nebo třeba hodnota výkonového ukazatele firemních financí z minulého roku.