Barvový test; Test barevně sémantického diferenciálu | STEM/MARK

Barvový test; Test barevně sémantického diferenciálu

Psychologická technika, která umožňuje měřit emoce na základě barev přiřazovaných ke klíčovým slovům a jejich následné kalibraci. Používá se pro sestavení psychologického profilu nebo ke zjištění nezkreslených postojů k určitému tématu, kde může hrozit sebestylizace respondenta. Jedním z výstupů je i lžiskóre – rozdíl mezi deklarovaným a naměřeným postojem k jednotlivým klíčovým slovům.