Boost ; Booster | STEM/MARK

Boost ; Booster

Boost neboli booster je navýšení (posílení) velikosti vzorku nebo jeho některých podskupin. K boostu se přistupuje v případě, že se v prvním kole sběru dat nepodaří získat reprezentativní vzorek populace nebo dostatečný počet respondentů z požadované cílové skupiny.