válka Archives | STEM/MARK

Nejnovější

Česká veřejnost je v otázkách podpory Ukrajiny rozdělená, ukázalo mezinárodní srovnání

Jitka Zítková | 28. 2. 2024

Vítězství Ukrajiny očekává jen 13 % Čechů. Přesto se ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi pohybujeme lehce nad průměrem. Výzkum agentury STEM/MARK navázal na mezinárodní výzkum pro ECFR a na datech z Českého národního panelu ukázal, že Češi podporují Ukrajinu ve znovuzískání okupovaných území a zároveň vnímají ukrajinské uprchlíky spíše jako příležitost pro svou zemi.

Polsko je vzorem solidarity, Maďaři myslí hlavně na sebe, Češi někde uprostřed

Ondřej Klubal | 21. 11. 2022

Výzkumná agentura  STEM/MARK ve spolupráci s European National Panels od začátku války na Ukrajině v únoru 2022 mapuje názory obyvatel zemí  V4 a Bulharska na rozsah a formy pomoci.   STEM/MARK nyní přichází se srovnáním postojů obyvatel napříč všemi pěti zeměmi. Jak se v průběhu času proměňovaly názory lidí a jejich ochota pomáhat, do jakého stavu dospěly po deseti měsících […]