Zákon velkých čísel | STEM/MARK

Zákon velkých čísel

Pokud budeme opakovat stejný experiment (měření) dostatečně často, bude se průměrný výsledek blížit teoretické střední hodnotě rozdělení pravděpodobnosti.