Zaměstnanecká spokojenost | STEM/MARK

Zaměstnanecká spokojenost

Typ výzkumu, který se zaměřuje na zjištění postojů zaměstnanců ke své práci a organizaci (komunikace, management, kariérní postup, odměňování, týmová spolupráce, firemní kultura apod.).