Pacientské deníčky | STEM/MARK

Pacientské deníčky

Anonymizované záznamy o pacientech, které bývají součástí některých výzkumů realizovaných v rámci odborné lékařské veřejnosti.