Panel; Pevný vzorek | STEM/MARK

Panel; Pevný vzorek

Stálá skupina respondentů, kterou výzkumník sleduje v pravidelných intervalech. Dotazování prováděné v určitém časovém rozmezí na stejném vzorku umožňuje pozorovat vývoj proměnných v čase, rozdílné dopady stejných intervencí v různých okamžicích. Zpracování zahrnuje metody Difference-in-Difference.