Veřejný sektor | STEM/MARK

Veřejný sektor
Nahlédněte s námi pod povrch

Veřejný sektor není pouze nuda a šeď. Řada oblastí je pro samotné respondenty atraktivní a je třeba si uvědomit, že se mnohdy zajímají o to, kam peníze daňových poplatníků směřují. Realizujeme výzkumy pro širokou oblast klientů z řady státních orgánů, municipalit či neziskového sektoru. I Vy se můžete dozvědět více o názoru či potřebách občanů nebo užší cílové skupiny.

Mimo jiné realizujeme výzkumné projekty zaměřené na:

 • Hodnocení činnosti úřadů a institucí
 • Povědomí a image komunikačních kampaní
 • Výzkum spokojenosti obyvatel a komunálních problémů
 •  

 • Evaluační výzkumy
 • Testování průchodnosti listin a formulářů
 • Dopravní obslužnost ve městech

Reference

Na projektech z veřejného sektoru a akademického prostředí pracujeme již od samého počátku naší existence. Snažíme se, aby i díky našim výzkumům, byla státní správa vnímána v lepším světle. Reference spokojených klientů, kterým jsme pomohli k lepší správě věcí veřejných, jsou toho důkazem.

Pro klienty v konkurenčním vztahu stavíme různé týmy.

Mám zájem o výzkum

  Souhlasím s pravidly pro zpracování osobních údajů.

  Jan Burianec

  Péče o klienty – veřejná správa, média (TV, tisk), akademická sféra

  Honza se zajímá o výzkum veřejného mínění. Specializuje se především na společenskovědní, institucionální a politická témata. Má také na starosti média a municipality. Vystudoval sociologii a mediální studia. Ve volném čase se věnuje cyklistice, turistice a zimním sportům.

  burianec@stemmark.cz
  225 986 821

  Gabriela Šamanová

  Péče o klienty - veřejná správa a PR, sběry dat, cestovní ruch

  Gábina přišla do STEM/MARKU po působení v akademické sféře a v oblasti Public Relation. Specializuje se na oblast PR a státní a veřejnou správu. Ve volném čase si ráda čte o teoriích nerůstu.

  samanova@stemmark.cz
  225 986 874