Přes porodní bolesti má nový systém přihlášek na střední školy mezi lidmi podporu | STEM/MARK

Přes porodní bolesti má nový systém přihlášek na střední školy mezi lidmi podporu

Jitka Zítková | 22. 2. 2024 |
politika školství výzkum vzdělávání

Přes počáteční potíže se systémem elektronických přihlášek na střední školy tomuto způsobu přihlašování většina lidí fandí. Jak zjistil výzkum agentury STEM/MARK, základní parametry přijímacího řízení tak, jak je nastolila novela školského zákona, jsou většinou internetové populace od 18 let považovány za správně nastavené. Důležité je, aby nový systém fungoval.

Šetření agentury STEM/MARK z poloviny února ukázalo, že necelé tři čtvrtiny lidí letošní změny v podávání přihlášek a přijímacích zkouškách na střední školy zaznamenaly. Není překvapením, že se častěji jedná o ty, kterých se letos tyto záležitosti přímo či zprostředkovaně týkají (83 %).

Letošní podávání přihlášek na střední školy se nějakým způsobem týká pětiny účastníků tohoto šetření. Podíly odpovědí na otázky týkající se parametrů přijímacího řízení jsou u nich však podobné jako u respondentů, kteří v této problematice nejsou nikterak zainteresovaní. „Neukázalo se, že by k tomu tato pětina měla významně jiný postoj než zbylé čtyři pětiny lidí, které se s přijímacími zkouškami žádným způsobem v letošním roce nepotýkají. Častěji však dokáží k problému zaujmout nějaké stanovisko,“ komentuje analytička agentury STEM/MARK Zuzana Rabochová.


Ať už nějakým způsobem řeší problematiku přihlášek, nebo jde mimo ně, dotázaní se z větší části přiklánějí ke kladnému hodnocení vybraných aspektů přihlášek a přijímacího řízení.

73 % internetové populace se zamlouvá nový způsob podávání přihlášek na střední školy prostřednictvím systému DiPSy (Digitální přihlašovací systém). Častěji tento způsob oceňují vysokoškolsky vzdělaní lidé (86 %) a dotázaní ve věku 30-44 let (79 %). 14 % lidí, kterým se tato podoba přihlašování spíše nelíbí, vadí, že systém nefungoval a není na něj takový spoleh.

Stejné procento lidí (73 %) vnímá pozitivně i podání tří přihlášek na různé střední školy, které seřadí dle preferencí a v momentě, kdy se uchazeč dostane na více z nich, bude přijat na tu školu, kterou má výše ve svých prioritách. 13 % dotázaných tento aspekt přihlašování neoceňuje. Důvodem je nejčastěji případná změna preferencí vybraných škol. „Vadí jim, že se uchazeč nemůže finálně rozhodnout až v momentě, kdy se dozví rozhodnutí o přijetí na konkrétní školu,“ komentuje Zuzana Rabochová z agentury STEM/MARK.

Nejrozporuplnějším aspektem je prospěch žáka na základní škole jako volitelné kritérium přijímacího řízení. Více než čtvrtině respondentů se tento parametr školského zákona nelíbí. Tito lidé zastávají názor, že známky, které žák na základní škole získal, by měly mít na všech středních školách v rámci přijímacího řízení stejnou váhu a kritéria by měla být co nejvíce jednotná.

Na podání přihlášek mají žáci nyní 20 dnů, což je podle 68 % respondentů dostatečný čas. „Ovšem systém podávání přihlášek musí v daném rozmezí fungovat, což byl největší problém nového způsobu přihlašování se na střední školy, který zaznamenaly dvě třetiny dotázaných a na který upozorňují jeho odpůrci,“ dodává analytička Zuzana Rabochová.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 506 osob nad 18 let reprezentující českou internetovou populaci proporčně podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, kraje a velikosti obce bydliště. Šetření probíhalo v termínu od 12. do 14. února 2024. /zdroj foto: unsplash.com/

Tisková zpráva STEM/MARK, kontakt: Zuzana Rabochová, rabochova@stemmark.cz, tel.: 731 081 390

V Praze, 22.2.2024