Čtenost tisku | STEM/MARK

Čtenost tisku

Základní ukazatel sledovanosti periodik. V rámci MediaProjektu se sleduje čtenost v periodě a čtenost na vydání. Udává procento čtenářů, kteří daný titul čtou.