Tisková zpráva o dosahu a čtenosti novin a časopisů | STEM/MARK

Tisková zpráva o dosahu a čtenosti novin a časopisů

Jitka Zítková | 23. 5. 2023 |
média noviny politika tiskoviny výzkum

Dne 23. 5. 2023 MEDIAN, STEM/MARK

Nejčtenějším deníkem Blesk, časopisem 5+2.

Z dat vyplývá, že noviny a časopisy jsou pro širokou veřejnost dlouhodobě stabilním a důležitým zdrojem informací a pro starší lidi ještě více.

Nejaktuálnější výsledky MEDIA PROJEKTU byly zveřejněny 18. 5. 2023.

Trojice nejčtenějších deníků je Blesk s 626 tis. čtenáři denně, MF DNES má aktuálně 400 tis. čtenářů na jedno vydání a síť regionálních Deníků oslovuje denně 353 tis. čtenářů.

Nejčtenějším časopisem je bezplatný titul 5plus2 s 584 tis. čtenáři, dále televizní čtrnáctideník TV Max, jehož každé číslo přečte v průměru 428 tis. lidí a týdeník Nedělní Blesk, který pravidelně přečte 398 tis. lidí. Nejčtenějším měsíčníkem je Receptář, který oslovuje 313 tis. každým číslem.

Z dat MEDIA PROJEKTU dále vyplývá, že s novinami a časopisy přijde do kontaktu v průběhu roku 81,5 % obyvatel České republiky ve věku 12 – 79 let, mezi lidmi nad 50 let je to dokonce téměř 90 %.

Deníky a suplementy dokáží v horizontu 3 měsíců oslovit 59 % obyvatelstva, ve starší generaci zasáhnou 67 % lidí.

Noviny čte během čtrnácti dní 53 % populace 12 – 79 let a 61 % lidí nad 50 let.

Alespoň jedno vydání některého deníku týdně čte 50 % obyvatel České Republiky. Jako důležitý zdroj informací vnímá noviny až 23 % lidí. (*)

Přitom každý den čte nějaký deník více než pětina obyvatel (22 %), ve věku 50+ je to 29 %.

Deníky včetně příloh oslovují pravidelně téměř 36 % populace, ve věku 50+ pak téměř 48 %.

MEDIA PROJEKT je rozsáhlý kontinuální výzkum čtenosti tisku, který od roku 1994 sleduje situaci na české mediální scéně.

zdroj:

MEDIAN, STEM MARK

MEDIA PROJEKT za období 1.4.2022 – 31.3.2023, N = 12 592 respondentů

(*) MML-TGI ČR 2022 1. – 4. kvartál 03.01.2022 – 04.12.2022, N = 15024 respondentů