Solární firmy jsou připravené na další růst poptávky | STEM/MARK

Solární firmy jsou připravené na další růst poptávky

Jitka Zítková | 10. 1. 2024 |
energetika solární energie výzkum

Rok 2023 přinesl boom v oblasti solární energie. Rostoucí povědomí o výhodách solární energie vedlo k větší poptávce, na kterou byly firmy schopné reagovat. „Pro letošní rok jsou firmy připraveny vyhovět ještě většímu počtu zájemců a lze tedy očekávat, že i letošní rok přinese další výrazný rozvoj tohoto odvětví“, poznamenává Tomáš Rychecký z agentury STEM/MARK.

Volné kapacity a ochota zvyšovat instalace

Solární firmy v České republice hlásí nárůst tržeb v roce 2023 ve srovnání s předchozím rokem. Průměrný obrat těchto firem za rok 2023 se pohyboval v kategorii 51-100 milionů korun a firmy v průměru provedly 190 instalací za rok (medián: 50 instalací).

Zároveň je většina firem (85 %) připravena uspokojit zvýšenou poptávku po instalacích fotovoltaických elektráren (FVE) na rodinné domy v letošním roce. „Tato ochota reagovat na poptávku ukazuje dynamiku a flexibilitu odvětví solární energetiky v České republice“, dodává Tomáš Rychecký z agentury STEM/MARK. Firmy uvádějí, že by byly schopné zvýšit počet instalací průměrně až na 330 instalací za rok (medián: 110). To představuje potenciální nárůst instalací o 70 %.

Geografická distribuce firem

Nejvíce solárních firem působí na území Středočeského kraje (69 % firem), v Praze (62 % firem) a v Jihomoravském kraji (61 % firem), což přibližně odpovídá zájmu o solární systémy v regionech. Dvě pětiny solárních firem působí ve všech krajích ČR, naopak převažující část firem působí jen v několika krajích současně.

Typy instalací

Většina solárních firem (96 %) provádí instalace FVE na rodinné domy. Naopak nejméně firem (44 %) provádí pozemní instalace. „Firmy se nespecializují na jediný typ instalace. Nejčastěji nabízejí současně instalace pro rodinné domy, soukromé firmy a obecní budovy, což platí pro 75 % firem“, doplňuje Tomáš Rychecký z agentury STEM/MARK.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování firem sdružených v Solární Asociaci se zúčastnilo 84 firem. Sběr dat probíhal od 10. 10. do 27. 11. 2023.

Tisková zpráva STEM/MARK, kontakt: Tomáš Rychecký, rychecky@stemmark.cz,
telefon: 602391195

V Praze, 8. 1. 2024