Pavel bude dle většiny Čechů dobrým prezidentem, lepší než ten dosluhující | STEM/MARK

Pavel bude dle většiny Čechů dobrým prezidentem, lepší než ten dosluhující

Jitka Zítková | 22. 2. 2023 |
politika prezident volby výzkum

I více než pětina voličů Andreje Babiše si myslí, že Petr Pavel bude dobrým prezidentem.

Petr Pavel vyniká především v reprezentativním vystupování, vyjadřování a inteligenci. Chybí mu prý politické zkušenosti, smysl pro humor a částečně je zpochybňována i nezávislost.   

Miloš Zeman by si za výkon mandátu vysloužil lepší čtyřku.

Průzkum agentury STEM/MARK byl realizován v polovině února 2023. Prezentovaná data popisují nálady ve společnosti po třetí přímé volbě prezidenta, ve které přesvědčivě zvítězil Petr Pavel. V období sběru dat nadále pokračuje válečný konflikt na Ukrajině a blíží se již rok od počátku tohoto konfliktu. Průzkum se zaměřil na zhodnocení výhry Petra Pavla, nakolik splňuje jednotlivé předpoklady či atributy spokojené s prezidentskou funkcí a také jak lidé hodnotí končícího prezidenta Miloše Zemana.      

Graf 1: Hodnocení budoucího prezidenta Petra Pavla

Podle 63 % Čechů bude Petr Pavel dobrým prezidentem

Rozhodně přesvědčených v tomto názoru je 35 %, o něco vlažnějších (spíše dobrým prezidentem) je pak 28 % respondentů. Sociodemograficky je tato víra vyšší u mladších lidí do 30 let, lidí s maturitou a VŠ vzděláním, lidí z větších měst (především Prahy). Naopak o něco více skeptičtí jsou lidé starší 60 let, lidé s nižším vzděláním a příhraničních českých regionů. Názor respondentů výzkumu STEM/MARK v kladném hodnocení Petra Pavla sílí při porovnání s dosluhujícím prezidentem Milošem Zemanem. Názor, že Petr Pavel bude lepším prezidentem než Miloš Zeman, zastávají téměř ¾ lidí. Proti je přibližně pětina a to souzní s aktuálním počtem příznivců Miloše Zemana, který pro výše uvedená hodnocení nevědomky „nastavil laťku“.    

„Při pohledu na preference z prvního kola prezidentské volby si naprostá většina voličů Nerudové a Fischera myslí, že Pavel bude lepším prezidentem než Miloš Zeman. U voličů Andreje Babiše a Jaroslava Bašty to je zhruba každý třetí. U voličů ostatních kandidátů a nevoličů z prvního kola tento názor zastávají přibližně tři čtvrtiny respondentů,“ rozvíjí výsledky Jan Burianec autor výzkumu ze STEM/MARK.

Volba v druhém kole byla tentokrát častěji pro daného kandidáta

Při rozboru volebních motivací v druhém kole proběhlé prezidentské volby se ukazuje, že u voličů Petra Pavla převládala volba pro něho samotného (ve ¾ případů). Volba Pavla jako menšího zla (proti Andreji Babišovi) byla přibližně pak u čtvrtiny jeho voličů. U Andreje Babiše to bylo velmi obdobné. To je proti minulé přímé prezidentské volbě z roku 2018 rozdíl, tam například pro Jiřího Drahoše hlasovala přibližně polovina. Druhá polovina jeho volbu měla spíše jako protest proti Milošovi Zemanovi.

 „Z otevřených odpovědí byla více negativní tonalita patrná u odpůrců Andreje Babiše, kde často zaznívala kritika jako dosavadního politického působení či vedení kampaně. U Petra Pavla šla kritika především tím směrem, že nemá politické zkušenosti a je jako voják zvyklý spíše příkazy poslouchat než vydávat. Je z toho patrné, že část společnosti chce v tomto smyslu silné postavení prezidenta, jako mají třeba ve Francii či USA. Ve výpovědích respondentů naopak u obou postupujících nebyl tak zřetelný apel na členství v KSČ, což potvrzuje předchozí zjištění, že to přílišnou bariérou nebylo,“ doplňuje Burianec.

Pavel před začátkem svého mandátu splňuje většinu očekávání

Hodnocení Petra Pavla je v tuto chvíli velmi pozitivní ve většině atributů. Velmi kladné hodnocení je napříč populací především u reprezentativního vystupování, vyjadřování či srozumitelnosti v komunikaci a chytrosti. Oblasti, ve kterých je stále prostor pro zlepšování jsou: morální zásady, spojování společnosti, bezúhonnost, smysl pro humor, nezávislost a politická zkušenost. Od ledna 2023, kdy se STEM/MARK zabýval stejnými atributy (pozn. tehdy ještě ve srovnání kandidátů před 1. kolem) lze usoudit, že si celkově ve vnímání polepšil a má tak příjemnou výchozí pozici. Přesvědčit bude mít možnost především ty, kteří ho sice volili, ale právě proto, aby zabránili zvolení Andreje Babiše – u těch bylo hodnocení více celkově neutrální.

„Z médií bylo patrné, že Petr Pavel od začátku svého zvolení byl velmi aktivní. Ptali jsme se respondentů na konkrétní krok, kterým byl telefonát s Tchaj-wanskou prezidentkou a většina těch, kteří tuto událost zaznamenali, s tím souhlasila. Opatrnější v tomto byli především ti, kteří volili Petra Pavla jako menší zlo a myslí si, že by se podobných činů měl vyvarovat do doby, než skončí mandát dosluhujícího prezidenta,“ doplňuje Burianec.

Graf 2: Hodnocení budoucího prezidenta Petra Pavla

Miloš Zeman dostal na vysvědčení čtyřku

STEM/MARK zajímalo, jak je na sklonku výkonu svého mandátu hodnocen také prezident Miloš Zeman. Hodnocení se v čase příliš nezměnilo a i nyní by dostal lepší čtyřku. Hodnocení má dosluhující prezident lepší u voličů Andreje Babiše (hnutí ANO), starších lidí, lidí bez maturity a obyvatel venkovských sídel. Horší hodnocení je pak u voličů Petra Pavla, mladších lidí, lidé z větších měst (především Prahy) a vyšších příjmových vrstev. Od těch, kteří jej volili ať už v roce 2013 či 2018, by dostal jedničku nebo dvojku jen v přibližně třetině případů.

Graf 3: Hodnocení prezidenta Zemana na školní stupnici dle věkových kategorií

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 504 osob ve věku 18 a více let. Výzkum je reprezentativní dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu na základě kvótního výběru. Pokud některý z grafů nedává v součtu 100 %, je to zapříčiněno automatickým zaokrouhlováním. Dotazování probíhalo od 13. do 16. února 2023.

Grafy v originálním/tiskovém formátu:

Tisková zpráva STEM/MARK, kontakt: Jan Burianec, burianec@stemmark.cz, telefon: 776179823

V Praze, 22. 2. 2023

Zajímají vás další články na podobné téma? Doporučujeme například ten o naší predikci v druhém kole.