Jednotný nabíjecí konektor USB-C | STEM/MARK

Jednotný nabíjecí konektor USB-C

Jitka Zítková | 3. 4. 2024 |
elektronika volný čas výzkum zboží

Pozitivní dopady evropské regulace vidí 3 z 5 Čechů

Laptopy v batozích, mobilní telefony v kapsách, chytré hodinky na zápěstí a bezdrátová sluchátka v uších. Mobilní elektronika, která nás doprovází každý den vyžaduje pravidelné nabíjení. Na evropském trhu začne od konce roku 2024 platit směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh. To v praxi znamená nabíjecí konektor USB-C na zařízeních mobilní elektroniky a jednotný standard rychlého nabíjení Power Delivery. Chování českých spotřebitelů a možné dopady regulace zmapoval STEM/MARK.

  • 7. listopadu 2022 přijali Evropský parlament a Rada Evropské unie směrnici o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh
  • 12. července 2023 schválila Vláda ČR přijetí novely nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejích dodávání na trh
  • 8. srpna 2023 vyhlášenonařízení vlády ve sbírce zákonů
  • 26. až 29. února 2024 proběhl výzkum STEM/MARK
  • 28. prosince 2024 nabývá nařízení účinnosti (s výjimkou laptopů)
  • 28. dubna 2026 nabývá nařízení účinnosti i pro laptopy

O novele vedoucí k jednotné nabíječce ví více než polovina (52 %) dotázaných, zjistil STEM/MARK v online dotazníkovém šetření na konci února. Z výzkumu na reprezentativním vzorku české internetové populace ve věku 18 až 64 let vyplynulo, že významně vyšší povědomí o zavedení jednotného standardu nabíjení mají muži. O regulaci ví 65 % mužů a 38 % žen. Novelu také zaregistroval významně větší podíl respondentů, kteří věnují pozornost technickým aspektům nabíjení svých zařízení (typ konektoru nebo standard rychlého nabíjení u telefonu). Na povědomí o novele mají vliv oba faktory, gender i znalost technických aspektů. U žen má znalost technických aspektů větší vliv na povědomí o novele.

„Půjčíš mi nabíječku?“

                        „Jaký máš konektor?“

Znalost typu nabíjecího konektoru na svém mobilním telefonu deklaruje 71 % dotázaných (rozhodně ano 52 %). Standard rychlého nabíjení, který jejich telefon podporuje, zná 55 % dotázaných (rozhodně ano 28 %). A právě znalost technických specifikací se významně liší mezi muži a ženami. Vyšší zájem o technické otázky, který můžeme vidět i mimo tento konkrétní výzkum, vede k tomu, že typ konektoru na svém mobilním telefonu zná 85 % mužů a jen 57 % žen. Vyšší mají muži také znalost standardu rychlého nabíjení, který jejich zařízení podporuje.

„Vydrž chvíli, potřebuji

si nabít telefon“

                        „Kolik máš procent?“

Potřebu rychlého nabíjení u svých zařízení uvádí 94 % dotázaných. Rychlost nabíjení však není otázkou pouze samotného mobilního zařízení, ale také specifikací nabíjecího adaptéru a kabelu. Důležitá je vzájemná kompatibilita. Vybrat si takovou nabíječku, která mobilní zařízení dobije co možná nejrychleji, je důležité pro 86 % (rozhodně ano 45 %) respondentů.

Postoje k rychlosti nabíjení ovlivňuje gender – ženy výrazně častěji volily rozhodný souhlas s potřebou rychlého nabíjení. „Ve srovnání s muži zná méně žen standard rychlého nabíjení na svém telefonu, nemusí proto volit nejvhodnější nabíjecí adaptér. Muži naopak častěji dobíjejí svůj telefon pomocí různých adaptérů na různých místech. Kvůli nižší flexibilitě je tak pro ženy důležitější nabít svůj telefon rychle,“ uvádí analytik Jurdič.

„Máš nabíječku?“

                        „Ano. Nosím ji pořád v batohu.“

Většina zařízení již dnes používá stejný konektor, USB-C. Pokud přidáme Micro-USB a Lightning, je možné pomocí těchto tří konektorů dobít naprostou většinu mobilních zařízení (mimo laptopů). To umožňuje používat na jedno zařízení různé nabíječky, nebo naopak jednou nabíječkou dobíjet více svých zařízení. Většinu svých mobilních zařízení dobíjí jednou nabíječkou 64 % respondentů. Podobný podíl (62 %) má ale více nabíječek, které používá na různých místech nebo za různých situací. Většinou tedy používají jednu nabíječku, ale další mohou například nosit v batohu, nebo ji mají uloženou v pracovním stole, pro situace, kdy je jejich primární nabíječka nedostupná.

Omezit počet nabíječek, které používají, se snaží 64 % dotázaných. Podíl respondentů, kteří tuto snahu deklarují roste s věkem. Ve věkové kategorii 18 až 29 let se méně nabíječek snaží používat polovina, zatímco v kategorii 56 až 64 let jsou to tři čtvrtiny.

Nabíječky, které si kupujeme společně s elektronikou používá 89 % uživatelů napříč kategoriemi a jejich používání neovlivňuje gender, věk, ani počet zařízení, která respondent používá. V tomto chování je na místě očekávat pokles způsobený odstraňováním nabíjecích adaptérů z balení mnohé přenosné elektroniky.

Pozitivní dopady evropské regulace
vidí 3 z 5 Čechů

Výsledky ukazují, že respondenti, kteří používají více zařízení, používají vyšší počet nabíječek. Ti, kteří uvedli jen jedno zařízení, typicky mobilní telefon, používají nejčastěji jen jednu nabíječku. Více než desetina respondentů (11 %) uvedla, že za týden použije na dobíjení všech svých mobilních zařízení 4 a více nabíječek. Tito lidé používají vyšší počet zařízení mobilní elektroniky a 5 ze 6 z nich používá různé nabíječky na různých místech nebo za různých situací. Jejich nabíječky tak zpravidla neleží v zásuvce jednoho stolu. Třetině z těchto respondentů (34 %) se stává, že svoji nabíječku někde ztratí nebo zapomenou. To je významně více než ve zbytku populace, kde tato nepříjemná situace potkává 21 % dotázaných. Pokud by standardizace nabíjení vedla k omezení počtu nabíječek, které lidé používají, mohl by se tak naplnit jeden z hlavních cílů evropské regulace, omezení množství produkovaného elektroodpadu.

Mladší lidé používají více nabíječek. Zatímco počet používaných zařízení mobilní elektroniky mezi lidmi ve věku 18 až 45 let je ve všech věkových podkategorií stabilní a činí cca 4 z dotazovaných zařízení, u nejmladší kategorie do 25 let vidíme významně více používaných nabíječek. V průměru téměř tři nabíječky za týden. Polovina z těchto nejmladších uživatelů také uvádí, že se nesnaží toto číslo omezovat.

Kupovat si nabíjecí adaptér je pro mladé

V uplynulém roce si samostatný nabíjecí adaptér koupilo 42 %, kabel na nabíjení svých zařízení si pak pořídilo 46 % dotázaných. V posledních dvou měsících takový nákup uskutečnilo 7 %, respektive 8 % respondentů. Nakupovat tyto kusy elektroniky samostatně je typické pro mladší respondenty. Více než polovina respondentů do 35 let (52 %) si v uplynulém roce koupila samostatný nabíjecí adaptér. Mezi starší věkovou kategorií takový nákup udělalo jen 38 % lidí.

budoucnost:

                        „Jaký máš konektor?“

„Co tím myslíš?“

Pozitivní dopad regulace na svoji zkušenost s nabíjením mobilní elektroniky už nyní vidí 58 % respondentů. Pozitivní dopady předpokládá více respondentů obeznámených s faktem, že tato regulace začne na konci roku platit. Respondenti, kteří o nadcházející regulaci nevěděli, častěji předpokládají, že na jejich uživatelskou zkušenost nebude mít vliv.

Pro laptopy bude zmiňovaná regulace platit až od dubna 2026. Právě tato zařízení dobíjí pomocí USB-C jen 1 z 5 Čechů (19 %). Více než polovina respondentů (52 %) dobíjí svůj laptop proprietárním konektorem. Zcela logicky je USB-C méně rozšířený také na elektronice s delším životním cyklem, jako jsou například elektronické čtečky, kde většinu stále tvoří Micro-USB. Na mobilních telefonech, tabletech a bezdrátových sluchátkách je USB-C už nyní nejčastějším konektorem. Regulace tak u těchto kategorií zařízení nejspíše dopadne především na standardy rychlého nabíjení.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo celkem 499 osob ve věku 18 až 64 let, reprezentujících populaci uživatelů internetu proporčně podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, kraje a velikosti obce bydliště. Šetření probíhalo v od 26. do 29. února 2024.

Tisková zpráva STEM/MARK, kontakt: Viktor Jurdič, jurdic@stemmark.cz, tel.: 608 334 843

V Praze, 2. 4. 2024