Znalost reklamy | STEM/MARK

Znalost reklamy

Ukazatel zásahu reklamní kampaně. Vyjadřuje, kolik lidí reklamu vidělo/slyšelo/zachytilo.