Zkreslení tazatelem; Administrator/Experimenter/Interviewer bias | STEM/MARK

Zkreslení tazatelem; Administrator/Experimenter/Interviewer bias

Bez řádného vyškolení se mohou tazatelé dopouštět neúmyslného zkreslení výpovědí respondenta např. svým neverbálním chováním. Závažnější je však pochybení při výběru respondentů. Nedostatečně vyškolený tazatel totiž může mít tendenci si vybírat respondenty podobné jemu samému.