Výstupy výzkumu | STEM/MARK

Výstupy výzkumu

Forma zpracování výsledků výzkumu. Nejčastěji je to prezentace s využitím grafů a tabulek doplněná o analýzy, shrnutí a doporučení realizátora výzkumu.