Výběrová chyba | STEM/MARK

Výběrová chyba

Výběrová chyba vyjadřuje náhodnou odchylku parametru (např. průměru) naměřeného ve vybraném vzorku od skutečné hodnoty parametru v populaci. Velikost výběrové chyby nelze přesně zjistit, ale lze ji odhadnout. Jistá výběrová chyba je nutnou vlastností každého vzorku. Velká výběrová chyba brání tzv. externí validitě výzkumu (zobecnění a aplikaci závěrů ze zkoumání vzorku na celou populaci).