Variační koeficient | STEM/MARK

Variační koeficient

Normovaná míra variability proměnné vhodná pro srovnání. Variační koeficient se spočítá jako směrodatná odchylka dělená průměrem a je udáván v %.