Track; Trackingová studie; Tracking | STEM/MARK

Track; Trackingová studie; Tracking

Série marketingových výzkumů se stejným obsahem prováděná stejnou metodikou v několika obdobích za sebou. Umožňuje srovnání vývoje trendů v čase. V trackingových studiích je klíčové dodržet metodiku a neměnit znění dotazníku. I sebemenší změna ve znění otázky totiž může vyvolat odlišné asociace a výsledky se pak stávají obtížně srovnatelnými.