Tazatel | STEM/MARK

Tazatel

Spolupracovník výzkumné agentury, který na základě obdržených pravidel a dotazníku provádí rozhovor s respondentem. Tazatelem je nazýván bez ohledu na to, zda používá metodu CAPI, PAPI nebo CATI.