T-test (dvouvýběrový) | STEM/MARK

T-test (dvouvýběrový)

V případě, že je průměr vhodnou statistikou pro zobrazení výsledků otázky, používáme t-test ke srovnání průměrů dvou nezávislých vzorků. Výsledek testu prokáže, zda jsou mezi průměry dvou vzorků skutečně rozdíly, nebo jsou odlišnosti zaviněné náhodným výběrem. Pokud proměnná nemá normální rozdělení (její rozdělení nemá tvar souměrné zvonovité křivky), měli bychom přistoupit k některému z neparametrických testů. T-test není vhodným nástrojem ani v případě, kdy je rozptyl obou vzorků velmi rozdílný.