SWOT | STEM/MARK

SWOT

Metoda strategického plánování, ve výzkumu využívaná jako způsob shrnutí a prezentace výsledků. Hodnotí silné/slabé stránky a příležitosti/hrozby určitého produktu nebo značky. Je závislá na aktuálním období a je jakousi fotografií aktuální situace firmy/produktu. Na tuto metodu plánování navazují strategie, které využívají např. silných stránek k eliminaci hrozeb, příležitostí k odstranění slabých stránek apod.