Sugestivní otázka | STEM/MARK

Sugestivní otázka

Chyba ve formulaci výzkumné otázky. Otázka je položena tak, že navádí k určité odpovědi. Případně je součástí otázky tvrzení, které je automaticky pokládáno za fakt, přestože tomu tak nutně není. Příkladem sugestivní otázky může být: „Nemyslíte, že je to špatné rozhodnutí?“