Standardy SIMAR | STEM/MARK

Standardy SIMAR

Směrnice českého Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění. Sdružení stanovuje kvalitativní zásady pro metodiku, postupy a kontrolní mechanismy výzkumů. Členské agentury na tvorbě standardů spolupracují a zavazují se je při své práci dodržovat. Členství výzkumných agentur v SIMAR je dobrovolné.