Spotřebitelské chování | STEM/MARK

Spotřebitelské chování

Chování, kterým se člověk vyznačuje při získávání, užívání a ukončení spotřeby určitého produktu nebo služby. Nejčastěji se sleduje frekvence nákupu, postoj k produktu a důvody nákupu (případně důvody, proč respondent přestal užívat produkt nebo službu).