Směrodatná odchylka | STEM/MARK

Směrodatná odchylka

Ukazuje, jak jsou hodnoty proměnné rozptýleny kolem průměru. Malá směrodatná odchylka nám říká, že hodnoty proměnné jsou koncentrovány kolem průměru. Pro snazší porovnání toho, jak velká je směrodatná odchylka v různých souborech vzhledem k průměru, slouží variační koeficient.