Sledovanost TV; Peoplemetry; TV metry; Televizní výzkum | STEM/MARK

Sledovanost TV; Peoplemetry; TV metry; Televizní výzkum

Počet lidí nebo podíl populace, který v určitém vymezeném období sledoval určitou televizní stanici. Měření se provádí pomocí peoplemetru a poskytuje detailní pohled na obsah vysílání, který různí členové domácnosti sledovali.