Skupinová diskuse; FGD; Focus Group Discussion | STEM/MARK

Skupinová diskuse; FGD; Focus Group Discussion

Metoda kvalitativního výzkumu, kde probíhá diskuse řízená moderátorem (výzkumníkem) podle předem vypracovaného scénáře. Respondenti v diskusi vyjadřují své názory, postoje, vnímání a motivy vůči různým otázkám. Optimální velikost při skupinové diskusi je 7–10 účastníků.