Skrytá proměnná; Lurking; Confounding; Spurious Correlation | STEM/MARK

Skrytá proměnná; Lurking; Confounding; Spurious Correlation

Ve výzkumu se často snažíme určit příčinné vazby. Pokud se domníváme, že proměnné A a B mají příčinný vztah, měli bychom se ujistit, že neexistuje skrytá (číhající) proměnná C, která silně koreluje s A i B. Pokud existuje, měli bychom se ji pokusit kontrolovat (zjistit její hodnotu pro všechny respondenty). V opačném případě totiž nemůžeme kauzalitu přesvědčivě dokázat. Při tvorbě dotazníku je tedy dobré předem uvažovat o existenci skryté proměnné. Po sebrání dat je již pozdě.