Shluková analýza; Cluster analýza | STEM/MARK

Shluková analýza; Cluster analýza

Metoda klasifikace respondentů do skupin na základě podobností (nebo naopak odlišností) ve zvolených proměnných. Na rozdíl od diskriminační analýzy není nutné mít předem představu jaké skupiny budou a kolik jich bude. Stačí znát proměnné, podle kterých se shlukování bude řídit. Existuje několik metod shlukování. Nejčastější je dvoustupňová (two-step), hierarchická a průměrová (k-means).