Respondent | STEM/MARK

Respondent

Osoba, která je ve výzkumu dotazována