Reprezentativita; Reprezentativní výzkum; Reprezentativní soubor; Reprezentativní vzorek | STEM/MARK

Reprezentativita; Reprezentativní výzkum; Reprezentativní soubor; Reprezentativní vzorek

Vzorek populace, ve kterém je rozdělení daných proměnných shodné jako v celkové populaci. Reprezentativita vzorku závisí na výčtu proměnných, podle kterých vzorek s populací srovnáváme. Pokud v České republice žije 15 % lidí ve věku nad 65 let, pak musí reprezentativní vzorek (mimo jiné) obsahovat stejný podíl této věkové kategorie.