Regrese | STEM/MARK

Regrese

Ve smyslu regresní analýzy se jedná o proces odhadu hodnot vysvětlované proměnné (závislá proměnná, regresand, response variable) pomocí hodnot jedné nebo více vysvětlujících proměnných (nezávislá proměnná, regresor, predictor). Hodnota vysvětlované proměnné Y je tvořena dvěma složkami. První složkou je průměr, který přímo závisí na hodnotách vysvětlujících proměnných. Druhou složkou je odchylka, která odráží chybu v měření a hlavně vliv proměnných, které jsme do modelu nezahrnuli a nekontrolujeme je.