Reaktivní zkreslení, Hawthornský efekt | STEM/MARK

Reaktivní zkreslení, Hawthornský efekt

Zkreslení výpovědi nebo změna reakcí respondenta oproti jeho běžnému chování v době, kdy se účastní výzkumu či experimentu. Při účasti ve výzkumu se respondent ocitá v poměrně nezvyklé situaci a právě tento pocit (že „je zkoumán“) může být zdrojem zkreslení jeho odpovědí nebo změny jeho reakcí.