Predikční trh | STEM/MARK

Predikční trh

Spekulativní trhy s účelem shromažďování informací a tvorby predikcí. Jedná se o virtuální tržní prostředí, kde účastníci sázejí na očekávaný vývoj událostí. Konečná cena predikce a tedy i výnos, závisí na výsledku události, kterou predikce představuje. Prediktivní trhy fungují nejčastěji v on-line podobě a obvykle zahrnují virtuální měnu, která může být převedena na reálné výdělky. Výsledky prognóz jsou zpravidla srovnatelné s expertními odhady. Prediktivní trhy jsou jednou z metod využívajících crowdsourcing (využití znalostí běžné populace). STEM/MARK vyvinul vlastní predikční trh, a dokáže tak spojit hodnotu predikcí spolu s demografickým profilem účastníků.