Pozadí a cíle výzkumu | STEM/MARK

Pozadí a cíle výzkumu

Každý výzkum má svá specifika a jen velmi zřídka existuje na výzkumnou otázku univerzální odpověď nebo one-size-fits-all řešení. Výzkumník dokáže nejlépe splnit zadání výzkumu, pokud je podrobně obeznámen s jeho kontextem a jsou mu vytyčeny cíle ve formě výzkumné otázky. Zkušený výzkumník při pohledu na pozadí výzkumu dokáže zformulovat realistické cíle.