Poslechovost rádií | STEM/MARK

Poslechovost rádií

Celkový počet nebo podíl posluchačů, kteří v určeném časovém období poslouchali danou rádiovou stanici. Standardními ukazateli jsou tzv. Weakly Reach (WR) a Daily Reach (DR). První udává počet posluchačů, kterých rádio dosáhlo v uplynulém týdnu. Analogicky druhý ukazatel udává stejný počet v určeném dni. Dosaženým posluchačem je ten, který rádio v určeném období poslouchal alespoň 5 min. Reach by neměl být zároveň interpretován jako počet lidí, kteří byli vystaveni reklamnímu sdělení. Můžeme pouze konstatovat, že tento počet posluchačů měl šanci toto sdělení slyšet.