Point-Spend | STEM/MARK

Point-Spend

Výzkumná technika založená na možnosti rozložit daný počet bodů či virtuálního rozpočtu mezi různé položky. Často se respondentů ptáme na jejich hypotetické chování. Abychom mohli simulovat reálné rozhodování, přidáme rozpočtové omezení, které vede k uvědomění priorit.