Počítačová gramotnost | STEM/MARK

Počítačová gramotnost

Soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na ovládání a využívání počítače v životě. Též metodika a výzkumný projekt, kterým STEM/MARK měří počítačovou gramotnost.