PLS analýza | STEM/MARK

PLS analýza

PLS (Partial Least Squares) je jednou z metod z rodiny lineární regresní analýzy, které využívají prvky faktorové nebo Principal component analýzy. Zatímco výše zmíněné hledají rovinu minimálního rozptylu mezi závislými nebo nezávislými proměnnými odděleně, PLS analýza kombinuje obě skupiny proměnných, promítne je do společné roviny a teprve ve vzniklé soustavě hledá rovinu minimálního rozptylu. V podstatě hledá metoda PLS rovinu mezi nezávislými proměnnými, která zároveň vysvětluje co největší podíl rozptylu závislé (predikované) proměnné.