Penetrace | STEM/MARK

Penetrace

Zastoupení určitého jevu v populaci (například využívání internetu). Penetraci určitého produktu můžeme považovat za ukazatel vývoje „doby“. Je zvykem porovnávat například penetraci moderních technologií mezi populací dvou různých zemí. Se znalostí nebo odhadem penetrace počítá výzkumník zejména v okamžiku, kdy sestavuje výzkumný vzorek – je to pro něj informace, jak snadno nebo obtížně nalezne požadované respondenty.