PAPI | STEM/MARK

PAPI

Pen-And-Paper-Interviewing je osobní dotazování pomocí papírového dotazníku.