Omnibus | STEM/MARK

Omnibus

Pravidelný kvantitativní výzkum, který jedním rozhovorem obsáhne více témat od různých zadavatelů. Běží na reprezentativním vzorku populace a je cenově výhodný, protože náklady na rozhovor se dělí mezi více zadavatelů.